Služby

•   prevádzkujeme reštaurácie a kaviarne
•   zabezpečujeme stravovanie vo firmách, vysokých školách a nemocniciach
•   pripravujeme jedlá so špecifickými požiadavkami pre domovy sociálnych a opatrovateľských služieb
•   poskytujeme cateringové služby v rozsahu od malých coffe-breakov až po veľké večerné bankety a slávnostné recepcie


  Spoločné stravovanie

Zabezpečujeme kompletné stravovanie zamestnancov v administratívnych centrách, firmách a študentov v školách. V našich samoobslužných reštauráciách a jedálňach prinášame denne nové obedové menu s možnosťou výberu z piatich druhov hlavného jedla. V našom portfóliu nájdete aj ponuku bufetových služieb. Stravu prispôsobujeme individuálnym požiadavkám našich klientov. Pripravujeme vysoko energetické jedlá, racionálnu stravu a dokážeme splniť akékoľvek požiadavky na vegetariánsku, diabetickú či celiatickú stravu.

Presvedčte sa sami

Naše služby spoločného stravovania k plnej spokojnosti využíva napríklad bratislavská Ekonomická univerzita. Príďte sa pozrieť do novootvorenej Kantínky - dobrá táckareň, kde nájdete domáce jedla na úrovní pripravované z najkvalitnejších surovín  Stravovanie v domovoch sociálnych služieb

Stravovanie v domovoch sociálnych služieb je špecializovaným odvetvím gastronómie. Venujeme sa komplexne aj tejto oblasti. Našim klientom pripravujeme stravu, ktorá je chutná a zároveň spĺňa všetky požadované kritériá. Pre obyvateľov domovov sociálnych a opatrovateľských služieb zabezpečujeme vyváženú stravu zodpovedajúcu ich veku, ako aj stravovanie podľa špecifických diét. Výber jedál, skladby jedálnych lístkov a receptúry zostavuje pre nás certifikovaná diétna sestra.

Presvedčte sa sami

Stravu pre seniorov i zamestnancov dodávame v Bratislave do Domova sociálnych služieb Archa, Senioercentrum Staré Mesto, Domova jesene života, Domova seniorov Rudi a Domova seniorov Lamač.

  Cateringové služby

Naša spoločnosť poskytuje aj komplexné cateringové služby. Pripravíme pre vás catering pre všetky typy podujatí od menších pracovných stretnutí, seminárov a koktejlov až po veľké konferencie, slávnostné recepcie a rauty.

Podľa vášho želania zabezpečíme kompletný cateringový servis od návrhu a konzultácie menu až po odvoz vašich hostí z podujatia.

V priestoroch jedálne, ktorú prevádzkujeme na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, sme pripravení zabezpečiť pre vás recepciu s kapacitou až 1 500 miest.

Presvedčte sa sami

S profesionálnou spoľahlivosťou sme pripravili coffee breaky, obedy a raut pre 200 účastníkov Medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko, ako aj občerstvenie pre 120 osôb počas Medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty Podnikového manažmentu EU Bratislava. Prispeli sme k spokojnosti 200 hostí vianočného večierka spoločnosti Slovclean, realizovali sme recepciu pre 300 hostí na konferencii MŠVVaŠ SR, VIP raut na podujatí City Downhill Bratislava 2014, raut pre 500 osôb pri príležitosti osláv 60. výročia Slovenského hydrometeorologického ústavu.

  Stravovanie v nemocniciach

Príprava stravy pre chorých v nemocniciach má svoje špecifiká a striktné pravidlá. Venujeme sa aj tejto oblasti gastronómie. Jedlo pripravujeme v závislosti od diagnózy pacienta a s odporucením ošetrujúceho lekára. Jedálne lístky preto vytvára výhradne diétna sestra certifikovaná v odbore liecebnej výživy. Stravu pripravujeme priamo v prevádzke, ale vieme ju do nemocnicných zariadení aj dovážat.

Presvedčte sa sami

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku
Centrum pre liečbu drogových závislostí